referat fra generalforsamling 2019

Stikordsreferat fra

Jernbanens AM

Ordinær generalforsamling 2019                                                    

Lørdag den 9 marts 2019

 

Dato:           Lørdag den 9 marts 2019

 

Sted:           Kursus station Knudshoved

 

Tidspunkt: Umiddelbart efter motionsløb og kaffebord ved fælles

                  stævnet, hvilket vil være ca 16:30.

 

 

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne.

  1. 1.     Valg af dirigent

Bjarne B Jensen blev valgt

 

  1. 2.     Valg af referent

Paul Andersen blev valgt

 

  1. 3.     Konstatering af fremmødte stemmeberettigede

De tilstedeværende var alle stemmeberettiget

 

      4. Beretning

          Formandens beretning var tidligere udsendt på mail og lå fremme i kopier til de tilstedeværende. Der var ingen kommentarer til beretningen som blev enstemmigt godkendt

 

 

5. Regnskab

    Kassererens regnskab og budget var tidligere udsendt på mail, og det havde kun kastet 1 kommentar af sig,

    John Nielsen : Fint budget I skal nok være opmærksom på de nye regler for kørsel hvor man kun får dække halvdelen men det er jo både ind og ud i budgettet. Regnskab og budget blev godkendt

 

 

6. Kontingent fastsættelse.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 85.-

    Vedtaget

 

7. Indkomne forslag

    Der var ikke indkommet nogle forslag

 

 

8. Valg.

   På valg er: (Ulige år)

   Bestyrelsesmedlem Paul Andersen (Genopstiller)

   Kassere Lars Hjort Jensen (Genopstiller)

   Bestyrelses medlem Carl Erik Hunnerup (Carl Erik genopstiller, men vi eftersøger Carl Erik`s afløser. Er du interesseret i 

   at præge fremtiden i JAM ved at være med i JAM`s bestyrelse, så kontakt formanden på en sms 24684492.

                      

   Carl Erik forventer at deltage i bestyrelsen i ca 1 år mere (Valg perioden er 2 år) så hvis du melder dig som interesseret, kan   

   du vælges som suppleant med henblik på at overtage den ledige post, når Carl Erik udtræder).

   Bestyrelsessuppleant

Det var med stor glæde at vi fik valgt Gerd Hjort ind som suppleant i vores bestyrelse, stort velkommen til Gerd

 

9. Eventuelt og afslutning

Der var ikke noget til eventuelt

 

 

 

 

Udenfor referat kan nævnes at der blev drøftet mødedage for bestyrelsen så det kan indpasses med Gerd`s tandlæge praksis, ligesom vi fik knyttet et par kommentarer til Stig H Jensen, som sidste år blev valgt til årets jernbanemotionist og derfor i år afleverede det vandrende fad som blev udskiftet med en flaske rødvin.

 

 

 

For referatet

 

Bjarne Jensen