Om JAM

 

 

Jernbanens Atletik og Motion (Jernbanens AM eller JAM) blev dannet som en landsdækkende forening i 1990 af 6 løbere, der trådte ud af en anden forening under Jernbanefritid.  Lad dig ikke forlede af vores navn. Foreningens medlemmer dyrker mange forskellige fritidsaktiviteter .
Foreningen voksede langsomt men stabilt de første år. Senere gik det hurtigere som ringe breder sig i vandet. Vores medlemstal er pt. ca. 65.
Som nævnt er vores forening landsdækkende og vi har medlemmer mange steder på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Aktiviteter

Foreningens hovedaktivitet er stadig løb, men foreningens medlemmer er også aktive i
badminton
bordtennis
cykling, 
fodbold
foto
golf
orienteringsløb,
triathlon,

Medlemsskab
Et medlemskab giver dog mulighed for deltagelse i samtlige aktiviteter, hvori der bliver afholdt stævner i Jernbanefritid, se www.jernbanefritid.dk  
På grund af klubbens struktur (landsdækkende) har vi i det daglige ikke fælles træningsaktiviteter. Men ved medlemskab har du mulighed for hos klubbens erfarne aktive at få ny inspiration til din træning og evt. hjælp til træningsplanlægning.
Ligeledes på grund af vores struktur har vi ikke noget klublokale. Vores sociale samvær finder sted, når vi er på ture til stævner i Jernbanefritid.

Ønsker du medlemskab af JAM, så klik på fanebladet " Bliv medlem" i menuèn.

 
Klubbens økonomi bygger på følgende.
Det er ikke klubbens opgave ”at samle på penge”, og derfor har vi altid holdt kontingentet lavt, pt. 85 kr./år.
Klubben betaler for holdtilmeldinger og den enkelte betaler for egen individuel tilmelding.
Da ikke alle medlemmer har frirejse hos DSB yder klubben et pænt tilskud til dem, der ikke har dette gode.