Invitation DJM 10 km gadeløb 2021

Invitation DJM 10 km gadeløb 2021 

Tid og sted Søndag den 13. juni 2021 Odense (Kongens have)

Mødested og omklædning Forhåbentligt Odense depot´s lokaler på 1 sal på Odense Station, omklædning fra ca kl. 09.30. Hvis dette ikke er muligt, møder man omklædt til løbet. Nærmere information vil tilgå de tilmeldte løbere. Transport Start & Mål ligger 300 meter fra Odense station Startsted Kongens Have overfor Odense station Starttider Børneløb 10.30 5, 10 & 15 km kl. 11.00

Deltagere Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid. Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse. Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor der udskrives en sådan klasse.

Rute Naturskøn, flot og inspirerende rute gennem centrum, Ansgar Anlæg og langs Odense Å . 10 og 15 km ruter løber gennem Odense Zoo rundt om Skovsøen og gennem Hunderupskoven, inden turen igen går tilbage til Kongens Have.

Odenseløbet har start og mål i Kongens Have, hvor du efter løbet har mulighed for socialt samvær. Ved tilmelding gennem Jernbanefritid følger der en let frokost med i startgebyret. Den udleverede frokost suppleres ved vort eget arrangement i Kongens Have eller på Odense Banegård efter løbet.

Klasser/distancer Individuelt i følgende klasser (10 km): Børn, Herre: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Damer: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Åben. Motion herrer og damer: 5 og 15 km Børn 2 km

Holdkonkurrence JernbaneFritids pointberegner benyttes til at sammensætte de 3 løberne inden for de enkelte klubber der herefter udgør klubbens hold 1, 2 osv. Tidtagning Arrangørerne sørger for tidtagning og resultatlister Præmier I forhold til deltagerantallet. Medaljer, gavekort til vinderne i klasserne.

Betaling og udlevering af brystnumre Jernbanefritid betaler fuldt startgebyr for medlemmer. Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord Efter løbet afholder vi picnic med de af løbet udleverede madpakker i Kongens have eller alternativt på Odense Banegård. Nærmere information tilgår de tilmeldte løbere.

Startgebyr Jernbanefritid medlemmer Åben klasse 15 km 10 km 5 km Børneløb 2 km 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 215,00 kr. 215,00 kr. 215,00 kr. 115,00 kr.

Forplejning Frokost/kaffebord ud over hvad der er indeholdt i løbsarrangementet betales af Løb og Motion. Afbud. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales til den eksterne arrangør. Prisen for voksen er 215 kr. og Børn 115 kr. Tilmelding Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid. Man kan tilmelde sig som enkeltperson til undertegnede, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid. Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.

Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn Fødselsdag og år Distance Frokost/kaffebord, antal Tilmelding fra klubber og enkeltpersoner til undertegnede senest den 31. maj 2021. Sebdes til klubbens løbstilmelder Paul Andersen. 

Du har også invitationen som mail i din mailbox

Invitation DJM halvmaraton 2021

Invitation DJM halvmaraton 2021            Løb & Motion Paul Andersen Tlf. 2344 1858

Tid og sted Lørdag d. 19/9-2021 kl. 11:15 Øster Allé København. Dato: 19.05.2021

Mødested og omklædning Løbet gennemføres formentligt og vi satser på at mødes i Fælledparken inden start. Nærmere mødested oplyses senere. Kom omklædt! Efter løbet stiller selveste Jernbanefritids næstformand John Nielsen op som grillmaster i Fælledparken og der serveres pølser og øl/vand uden beregning.

Transport Glem alt om parkering i nærheden. Gå fra/til Østerport st. eller Nordhavn st. Startsted Øster Allé – ikke langt fra Parken

Starttider Starten går klokken 11:15.

Deltagere Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid. Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse. Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor der udskrives en sådan klasse.

Rute Ruten er en oplagt PR-rute rundt i København. Største stigning er rampen op til Dybdelsbro, så her kan de fleste være med. Løbet er et af 5 løb i den såkaldte Superhalf-serie. Det er et løb fra allerhøjeste europæiske hylde og der blev sat verdensrekord i 2019! Ikke dårligt for et jernbaneløb!

Klasser/distancer Individuelt i følgende klasser: Herre: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Damer: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Åben. Holdkonkurrence Holdkonkurrencen gennemføres efter reglerne i Jernbanefritids håndbog. Det er 3-mandshold, hvor kravet er, at alle er fra samme klub. Der kan godt være flere hold fra samme klub.

Tidtagning Tiderne hentes fra arrangørernes hjemmeside / tidtagningssystem. Alle tilmeldes arrangementet som værende fra Jernbanefritid. Præmier I forhold til deltagerantallet. Medaljer, vandrepokaler og lodtrækningspræmier.

Betaling og udlevering af brystnumre Løbet er gratis for medlemmer af Jernbanefritid!

For åben klasse betales fuld pris. Løbets startgebyr er 495 kr + 20 kr administrationsgebyr = 515 kr Præmieoverrækkelse samt frokost Vi mødes et sted i Fælledparken efter løbet. De tilmeldte får nærmere besked senere.

Forplejning Deltagelse i spisning efter løbet skal oplyses ved tilmelding. Arrangementet er gratis. Afbud. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales til den eksterne arrangør. Prisen er 515 kr.

Tilmelding Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid. Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.

Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn E-mail Fødselsdag og år Frokost, antal Størrelse af løbs T-shirt Tilmeldingen skal sendes senest 30.07.2021 til: Paul Andersen loeb@jernbanefritid.dk Bemærk, at ved for sen tilmelding stiger prisen til 565 kr! Læs mere på https://cphhalf.dk/ På Løb & Motions vegne Paul Andersen

Invitation Jernbanemesterskab i terrænløb

Invitation Jernbanemesterskab i terrænløb    Løb & Motion Paul Andersen Tlf. 23 44 18 58

Tid og sted Lørdag den 16. oktober på ”Roskilde Ring” 24.05.2021

Mødested og omklædning Banedanmark (Roskilde) med indgang gennem porten for enden af Knudsvej. Omklædning fra kl. ca. 10.45 Transport 10 minutters gåafstand fra Roskilde station til omklædning og yderligere ca. 10 min. gang til start.

Startsted Roskilde Ring

Starttider Samlet start kl. 12.00

Deltagere Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid. Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.

Rute Ruten er terrænmæssigt meget afvekslende. Ruten er en rundstrækning på ca. 2,16 km, og heraf er ca. 900 m på god grussti, ca. 900 m på græs og ca. 400 m på jordsti. Ruten er helt fri af motoriseret trafik og må betegnes som en ægte terrænrute. Grusstierne og jordstien har rimeligt jævne overflader. På de dele af ruten, der ligger på græs, kan der være ujævnheder.

Klasser/distancer2 / 3 Børn: Ca. 2,2 km Motionister: Ca. 4,3 km Jernbanemesterskab for Herrer i klasserne: senior, 35år, 45år Ca. 10,8 km 55år, 65år Ca. 6,5 km Jernbanemesterskab for Damer: senior, 35år, 45år Ca. 8,6 km 55år, 65år Ca. 6,5 km Tilsvarende åbne klasser for ikke-medlemsberettigede i Jernbanefritid.

Holdkonkurrence Jernbanemesterskab for klubhold beregnes efter pointtildeling efter alders- og kønsfordeling med 5 års spring fra 35 år. Præmier Der er medaljer til alle deltagende børn. Herudover er der medaljer til vinderne af de enkelte klasser. Vandrepræmier til højest scorende løber og til det vindende hold. Begge er evigt vandrende, så længe der er plads til navne. Betaling og udlevering af startnumre

Løbet er gratis for medlemmer af Jernbanefritid

For ikke medlemmer sker betaling klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning ved udlevering af brystnumre. Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord Efter bad og omklædning er der frokost/kaffebord og præmieuddeling. Arrangementet er gratis. Startgebyr For Jernbanefritid medlemmer er startgebyret 0 kr. Ligeledes starter børn gratis. For åben klasse (ikke medlemmer), er startgebyret 60 kr. Forplejning I forbindelse med præmieuddeling er der frokost/kaffebord. Bespisningen er gratis.3 / 3 Afbud. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr.

Tilmelding Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn Fødselsdag og år Distance Klasse Frokost/kaffebord, antal Tilmeldingen skal sendes senest 25.09.2021 til: Paul Andersen E-mail: Paulandersen2105@gmail.com eller loeb@jernbanefritid.d

Indkaldelse til Afdelingsmøde 2021 i Løb & Motion Løb & Motion

Indkaldelse til Afdelingsmøde 2021 i Løb & Motion Løb & Motion               v/Paul Andersen

Tid: Lørdag den 16. oktober kl. ca. 14.45 Umiddelbart efter præmieuddeling ved Jernbanemesterskabet i terrænløb

Sted: Banedanmark (Roskilde) med indgang gennem porten for enden af Knudsvej.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Valg af sekretær og stemmeudvalg.

3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.

4. Afdelingslederens beretning.

5. Indkomne forslag skal være afdelingsleder Paul Andersen og kontaktperson for Løb & Motion, John L. Nielsen, i hænde senest fredag den 18. september 2021.

6. Valg af Afdelingsleder: Afdelingsleder vælges i lige år. Punktet er ikke aktuelt

7. Valg af medlem af afdelingsledelse På valg er: Frank Andersen (ønsker ikke at genopstille)

8. Afdelingens fremtidige virksomhed

9. Eventuelt.

10. Afslutning.

På afdelingens vegne Paul Andersen

JAM skifter kontaktperson for klubbens løbere.

 

  

Siden 1990, altså i 30 år, har klubbens stifter Carl Erik Hunnerup, stået for tilmelding og opfølgning på alle vores løbearrangementer. Nu har Carl Erik også ønsket at slippe denne kasket, som er en del af de mange opgaver han har haft gennem årene.

Nu er kun opgaven som kontaktperson for cykelmotionisterne tilbage.

Alt hvad Carl Erik rør ved er altid blevet udført med lige dele af samvittighedsfuldhed og entusiasme og også denne opgave, som måske ikke lige lyder af det store, men der har været rigtig meget at holde styr på: Udfærdigelse af mail til jer med alt hvad løbet indeholder fra distancer til forplejning, fra bad til transport. Holde styr på hvem der har tilmeldt sig og udsendelse reminder mail i passende tid. Tilmelding af JAM tilmeldte til løbet, betaling og måske også arrangere fælles transport, administrere kørselstilskud, og være i dialog med Jernbanefritid, for ikke at snakke om efterbehandlingen med udsendelse af resultater, opdatering af klubmesterskabs listen, ligesom han har også har betragtet det som en del af opgaven at kontakte potentielle emner i forbindelse med udtagelse til internationale stævner, USIC mm.

Det bliver en stor sko der skal fyldes ud, for jeg kan i mine mange år som medlem i JAM ikke mindes at en eneste tilmelding er glippet, ikke en eneste deltager har stået til et arrangement han egentlig troede han/hun var tilmeldt og som så ikke var på startlisten.

Carl Eriks sidste opgave bliver opfølgning på løbet ved Knudshoved med udsendelse af resultatliste til JAMs deltagere.

 

Fremover vil opgaven blive varetaget af Paul Andersen, som I jo ved er afdelingsleder i Løb & Motion. I vil høre fra Paul i forbindelse med tilmelding til Silistria løbet.

 

JAMs bestyrelse vil godt sige Carl Erik 1000 tak for indsatsen gennem årene, men vi kan sikkert stadig trække på hans ekspertise udi træning, når nogen er jer, har brug for et træningsprogram.

 

Tak for indsatsen gennem alle årene.

 

JAM motionsløb

JAM motionsløb har løbetilbud på motions-, familie- og konkurrenceplan fordelt over det meste af året.
Årets første arrangement foregår ved Nyborg i flotte omgivelser på Knudshoved, på en 4 km rute der gennemløbes 1, 2 eller 3 gange. Løbet sker i forbindelse med Jernbanefritids fællesstævne den første weekend i marts, hvor der især er fokus på motion og det sociale aspekt. Kort derefter afvikles SILISTRIALØBET 3. lørdag i marts måned i Marselisborgskovenes skønne natur ved Århus med ca. 8 km i bakket terræn eller 4 og 2 km for børn og motionister til både løb og gang. Maj måned byder på et rigtig godt løb, Jernbanemesterskabet på 10 km som er indlagt i Odense City løb, vi har vores egen base på Odense station og hele stævnepladsen er lige ovre på den anden side i Kongens have. Året slutter med Jernbanemesterskabet i Terrænløb. Her løber de yngste herre- og dameklasser ca. 10 km, mens de ældre klasser løber ca.8 eller 6 km. Her er der også børne- og motionsklasser,
Jernbanemesterskabet i halv maraton (21,1 km). Søges lagt i et eksisterende løb (2019 er lagt i forbindelse med Copenhagen Half).

INTERNATIONALT deltager vi ( når man bliver udtaget ) i europæiske mesterskaber (USIC) samt i EURO-Groups landskampe, som afvikles hvert år i september.

JAM laver ofte kampagner hvor du kan komme til spændende motionsløb, ofte med træner- hjælp, f.eks lavede vi i 2017 "Fra sofa til Halvmarathon" som fik en hel del ud at træne og ikke mindst gennemføre CPH Half.

Klubben har sin egen klubsinglet som du får udleveret kvit og frit når du deltager i dit første jernbanemotionsløb som medlem af JAM.

Klubbens kontaktpersoner indenfor løb er Carl Erik Hunnerup, cefh@stofanet.dk. tlf 29874367